Alpha Analog Technology, Inc.

Headquarters:Dalian

Dalian Address:Huo Ju Road No. 56A Room 402, Dalian Hi-Tech Industrial Zone, Dalian, 116023, China

Tel:0411-84790069

Branch Offices:Shenzhen

Dalian Address:Nan Guang Road NO. 65-22 Building 13 Room 302,Nan Shan District,Shenzhen.

Cel:13510812856 Mr. Liu

Email:Sales@alpha-analog.com